2014/01/31

Pavana per una Infanta. Difunta?...


Quan una s’entesta a perdurar...
Quan no vol veure el que tots veuen, ni beure el que tots beuen. Que de la font pública ella no beurà, valga’m Déu!!!.
Quan els rinxols del seu cap són tan falsos com ella mateixa ho és i dues donzelles, cada matí, al dematí, enrosquen i regiren els daurats cabells perquè quedin com sempre..., sense modificació alguna en llargària ni volum. Per mantenir els seu diví aspecte de nina trista i malenconiosa.
La dida de la dreta ho fa delerosa. De monàrquica i noble família, d’arrels hispàniques destil·lades en colònies americanes perdudes segles enllà. De dits plens de quibrasses dels freds de Castella, la vella. Uns dits que, amb la pràctica quiromàntica de les bruixes velles dels camps de Salamanca, han esdevingut els més destres per “enrinxolar” la cabellera reial. Ella és la dida més fidel, la de tota la vida, la senyorona que sap que la pervivència de la infanta és la seva pròpia pervivència i l’enaltiment de la corona, la seva àncora de salvació davant el poble aspre i poc cultivat que sempre vol més i més.
La de l’esquerra, més amable en les maneres i més falsa. Obre un ull cap al ponent mentre guaita les espurnes del sol que es lleva al dematí. No perd punt. És la filla d’un sinistre ciutadà que féu diners venent sedes i flocs a les filles dels prohoms. I en un cop de sort, sa magestat els elevà a l’honor de besar-li la sivella de la sabata donant-los privilegis i honors que abans només s’hi reservaven a les cases amb armes i escuts a la façana. Però els temps canvien i els monarques modernitzen els seus ceptres afegint a sa cohort gent de més baixa empunyadura. Així, ella, de vermella sang que no de blava, pentina la cabellera que el sol acarona mentre somriu i canta velles cançons camperoles que a la Infanta tant li agrada escoltar.
Una i l’altra la deixen ben preparada per al passeig entre les sèquies i les flors. Una i l’altra l’ajuden amb els faldons, les sinagües, els brials i els joiells. I enllestida, es deixa observar des de la finestra pel Pintor de la Cort que, reclòs en aspres estances, tracta de posar bellesa serena en un rostre sense gràcia. Ell la pinta des de la distància.
I a l’orgue de la capella, el Músic de confiança de sa Magestat Imperial, esbossa una obra de proporcions indescriptibles per al dia de la seva mort. Que no s’ha de veure ni es veurà soterrar com aquell. Que no s’ha plorat ni es plorarà llàgrima més amarga. Que tota la Nació s’ha d’esgarrar com un bacallà en veure la blancor de la lívida cara, la cera de la seva ma sostenint un mocador de randes fines. I el poble ha de sentir el cor en un ofec quan vegi com plouran clavells sobre la carrossa de les seves despulles.
Quan una s’entesta a perdurar, necessita de sa cort i conhort. A la dreta i a la esquerra sostenint-se mútuament. Perquè... què serà del poble, de la nació sense sos reixos?... I elles, les dides velles i ben ensenyades, no consentiran injúria alguna sobre la seva infanta de cera verge. Com soldats vigilaran que el poble no s’alce contra la mà que els hi té esclaus i servils, cecs i sords, babaus i famolencs.
I el poble farà cua segles desprès per veure la seva infanta de cabells enrinxolats, esperant un soterrar més gran, més bell encara que el de la esblanqueïda princesa de Gal·les, que Déu guardi en sa glòria d’islàmic paradís.
I res no canviarà perquè elles, les dides, tenen la clau que tanca tots els panys, una llei que diu que el poble no ha de saber mai el que vol, que si sap massa cal fer-lo callar i si parla massa se l’ha de descabar. Amén

Res, Pública... ni l’aigua de la font acabarà de tots i nostra mentre l’únic que sembla important és si a cavall o a peu costera avall. Res, pública i llibertat!!!, crida el poble... I el rei escolta missa i les dides van brodant.